OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Kod nadawany rodzajowi sprawy: CEIDG

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaałalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, ze zmianami)

 

  • Wymagane dokumenty

Centralna Ewidencja i informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Wniosek CEIDG-1 służący do zarejestrowania przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, jak również dokonania zmian wpisu w CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, składa się w jednym z następujących trybów postępowania:

- zalogować się w CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie - w przypadku osób posiadających podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany,

- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i dostarczyć go do wybranego urzędu gminy,

- bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line wydrukować i dostarczyć go do wybranego urzędu gminy,

- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

- przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Wzór wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami:

- CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,

- CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

- CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,

- CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych,

- CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa,

- CEIDG-POPR - służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Załącznik nr 2

instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

  • Opłaty

Wniosek o wpis do CEIDGjest wolny od opłaty

  • Termin odpowiedzi:

Organ gminy przekształaca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Zaświadczeniem o wipise do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG

  • Osoba odpowiedzialna:

podinspektor - Anna Lis, pokój nr 23 - I piętro, tel. 65 5186 908

  • Tryb odwoławczy:

Czynności organy gminy związane z przyjeciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno - techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

  • Uwagi:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie: wnioskiem o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczen Społęcznych, oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników

Więcej informacji na stronie CEIDG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Sylwia Nowicka
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2012-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas