OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)
Podstawa prawna art.1 § 1, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ) oraz art.12, art.53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U z 2011r., nr 212, poz. 1264 ).Ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2012r., poz.1282).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. w przypadku panny i kawalera:
• odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza Gminą Śmigiel
• dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
2. w przypadku osób rozwiedzionych:
• odpisy skrócone aktu urodzenia dla osób urodzonych poza Gminą Śmigiel
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
• dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
3. w przypadku wdowców:
• odpisy skrócone aktu urodzenia – dla osób urodzonych poza Gminą Śmigiel
• odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli zmarł poza Gminą Śmigiel
• dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu
4. w przypadku cudzoziemca:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.
Do wglądu:
Dowody tożsamości ( paszport, w przypadku zamieszkania na stałe w Polsce – karta stałego pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych ).
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa :
Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla , Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kasa czynna: pon. od 7.00 do 16.00, wt.-czw. od 7.00 do 14.00, pt. od 7.00 do 13.00 bądź wpłacić na konto: Urząd Miejski Śmigla, Bank Spółdzielczy w Śmiglu 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego
V. TRYB ODWOŁAWCZY :
W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, strona może zwrócić się do Sądu Rejonowego w Kościanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.
VI. UWAGI:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC w Śmiglu w celu złożenia dokumentów.
Tel. 65-518 69 03
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas