OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j.Dz. U z 2011r., nr 212, poz. 1264 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2012 r.,poz.1282).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
• oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość ( w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania )
I. OPŁATY
Opłata skarbowa : za wydaną decyzję – 50 zł.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
I. Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie maksymalnie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
II. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego
III. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
IV. UWAGI:
Dokumenty złożone w postępowaniu pozostają w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie podlegają zwrotowi.
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:
osoba, której akt dotyczy,
wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy), wówczas jest wymagane pełnomocnictwo.

Jeżeli wpisywany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez polskie prawo, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu.

Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały w Gminie Śmigiel.
Tel. 65-518 69 03Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2012-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas