OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Uzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty :

1.Wniosek
2.Załączniki :
- zezwolenie stałe / z dla placówki gastronomicznej lub sklepu
- zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zgoda właściciela terenu na którym odbywa się impreza

II. Opłaty :

-zezwolenie 43,75 zł.- /dot.piwa/ - na kwit w kasie Urzędu lub w banku na rachunek gminy.
Dowód wpłaty należy dostarczyć przy odbiorze zezwolenia

III. Termin odpowiedzi :
do 1 miesiąca.

IV. Osoba odpowiedzialna :
Inspektor - Teresa Ciesielska – pok. 25,
tel. 5180003 wewn. 39.

V. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Śmigla- dostarczyć pok.25


VI. Uwagi:

1.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U.z 2007 r. nr 70, poz.473 z późn. zmianami/.
2.Zezwolenia mogą być wydane osobom posiadającym stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz OSP.
3.Zezwolenia wydaje się na okres do 2 dni.
4.Zezwolenie może zostać wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnośnie zgodności usytuowania punktu i innymi ustaleniami Uchwały Rady Miejskiej Śmigla tj
- nie wydaje się zezwoleń podczas trwania imprez dziecięcych i młodzieżowych.
Usytuowanie punktu musi być również zgodne z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku nie spełnienia tych warunków zostanie wydana decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas