OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Dokonanie zmiany w licencji na prowadzenie przewozu osób taksówką.

Dokonanie zmiany w licencji na prowadzenie przewozu osób taksówką.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: zmiany w licencji - taksówka

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 i 2 pkt. 2 lit. a i art. 14 ust. 1, 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Dz U. Nr 125, poz. 874, ze zmianami) oraz par. 2 ust. 1 pkt. 1, par. 6 i par. 26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

 

  •  Wymagane dokumenty : 

- wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

- załączniki w zależności od dokonywanej zmiany:

1. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2. kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo-kontrolnego (Obwodowy Urząd Miar Leszno, ul. Dekana),
3. oświadczenie o niekaralności

 

  • Do wglądu:

Oryginały dokumentów stanowiących załączniki

 

  • Opłaty:

Opłata wnoszona przed odbiorem licencji.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczania opłaty jak za udzielenie licencji, tj. 20 zł, 25 zł lub 30 zł.

Opłata za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego wnoszona jest na rachunek gminy lub w kasie Urzędu.

 

  • Termin odpowiedzi:

do 30 dni

 

  • Osoba odpowiedzialna:

podinspektor - Anna Lis, pok. nr 23 - I piętro, tel. 65 5186 908.

 

  • Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za
pośrednictwem Burmistrza Śmigla. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  • Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-30
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas