OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA WOLI SPADKODAWCY

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA WOLI SPADKODAWCY

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty.
Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu.
II. Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie testamentu w wysokości 22 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla.
III. Termin załatwienia sprawy.
Na życzenie spadkodawcy.
IV. Jednostka odpowiedzialna.
Burmistrz Śmigla, Sekretarz Śmigla; pok. nr 27, I piętro, tel. 5180003 wewn. 46.
V. Tryb odwoławczy.
Nie przysługuje.
VI. Uwagi.
Oświadczenie spadkodawcy musi być złożone osobiście i ustnie w obecności Burmistrza Śmigla lub Sekretarza Śmigla.
Spadkodawca składa oświadczenie w obecności dwóch świadków.
Świadkiem nie może być osoba:
1. nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
2. niewidoma, głucha lub niema,
3. nie mogąca czytać lub pisać,
4. nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa oświadczenie,
5. skazana za fałszywe zeznania,
6. osoba, dla której spadkodawca przewiduje jakąkolwiek korzyść, a także małżonek spadkodawcy, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme i głuche.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas