OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED DUCHOWNYM

Podstawa prawna: art. 1 § 2, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ) oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j.Dz. U z 2011r., nr 212, poz. 1264) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. ( Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318 ), ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz.1282.).

I   WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku panny i kawalera:

  • odpisy skrócone aktu urodzenia ( dla osób urodzonych poza Gminą Śmigiel )     

Do wglądu:

Dokumenty stwierdzające tożsamość

W przypadku osób rozwiedzionych:

  • odpisy skrócone aktu urodzenia ( dla osób urodzonych poza Gminą Śmigiel)
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu (dla osób które poprzedni ślub zawarły poza Gminą Śmigiel)    

Do wglądu:

Dokumenty stwierdzające tożsamość

W przypadku wdowców:

  • odpisy skrócone aktu urodzenia ( dla osób urodzonych poza Gminą Śmigiel )
  • odpis aktu zgonu współmałżonka ( jeżeli zgon był poza Gminą Śmigiel )    

Do wglądu:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość
  • w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

Do wglądu:

Dowody tożsamości ( paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu;

W przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezdewizowych )

II OPŁATY:

Opłata skarbowa:

  • Za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej  powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową można uiścić w kasie  Urzędu Miejskiego Śmigla , Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kasa czynna: pon. od 7.00 do 16.00, wt.-czw. od 7.00 do 14.00, pt. od 7.00 do 13.00 bądź wpłacić na konto: Urząd Miejski Śmigla, Bank Spółdzielczy w Śmiglu 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 7 dni

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie  wydania zaświadczenia do ślubu konkordatowego , strona może zwrócić się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Kościanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego

VI. UWAGI:

Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania (zameldowania) osoby zainteresowanej.  Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące.

Tel. 65 518 69 03
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas