OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ.

Podstawa prawna art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego( t.j.Dz. U z 2011r., nr 212, poz. 1264 ), ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.z 2012 r., poz.1282).

   WYMAGANE DOKUMENY:

w przypadku panny i kawalera:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • odpisy skrócone aktu urodzenia – osoby urodzone poza Gminą Śmigiel

w przypadku osób rozwiedzionych:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • odpisy skrócone aktu urodzenia – osoby urodzone poza Gminą Śmigiel
  • odpisy skrócone aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli ślub był poza Gminą Śmigiel )

w przypadku wdowców:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • odpisy skrócone aktu urodzenia – osoby urodzone poza Gminą Śmigiel
  • odpis skrócony aktu zgonu - jeżeli zmarł poza Gmina Śmigiel. W przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania.

II   OPŁATY:

Opłata skarbowa: Za wydanie zaświadczenia – 38 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej  powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową można uiścić w kasie  Urzędu Miejskiego Śmigla , Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kasa czynna: pon. od 7.00 do 16.00, wt.-czw. od 7.00 do 14.00, pt. od 7.00 do 13.00 bądź wpłacić na konto: Urząd Miejski Śmigla, Bank Spółdzielczy w Śmiglu 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

III  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni

IV   JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego

V    TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku pisemnego powiadomienia stron o odmowie wydania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, strona może się zwrócić do Sądu Rejonowego w Kościanie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione w wyżej wymienionym piśmie uzasadniają odmowę wykonania czynności.

VI    UWAGI:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą  wydaje urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

Tel. 65 518 69 03. 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas