OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

 UZNANIE OJCOSTWA 

 Podstawa prawna art. 72 – 83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ),

 WYMAGANE DOKUMENTY:

           Wniosek  - dostępny w USC Śmigiel

 - dotyczy dziecka urodzonego  lub

 - dotyczy dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego

Do wglądu:

 • dokumenty tożsamości rodziców dziecka
 • w przypadku matki rozwiedzionej - odpis aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Śmiglem) z adnotacją o rozwodzie lub sentencja prawomocnego wyroku rozwodowego. W przypadku matki  wdowy - odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione wydarzenia  miały miejsce poza Gminą Śmigiel) - taki tok postępowania dotyczy uznania dziecka dokonywanego przy rejestracji urodzenia.
 • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Gminą Śmigiel , opłacony opłatą skarbową.
 • postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku rodziców małoletnich ( do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich )
 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego ale nie urodzonego do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z poradni o ciąży.

     II. OPŁATA

          Opłaty nie pobiera się.         

      III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY;

      Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego ( USC )

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI.UWAGI:

 1. Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.
 2. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.
 3. Można uznać ojcostwo dziecka poczętego ale jeszcze nie urodzonego.
 4. Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli :  w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa. W przypadku matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
 5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym (dotyczy to również sytuacji, gdy jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia).
 6. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

 Tel. 65 – 518 69 03
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas