OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Meldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy.

Meldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: WS

I. Wymagane dokumenty.
Wypełniony formularz (druk) "zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca" oraz paszport lub inny dokument podróży zaopatrzony w ważną polską wizę albo ważny paszport bez polskiej wizy dla obywateli państw, z którymi zawarto porozumienie o ruchu bezwizowym. Zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w organie gminy, w obecności właściciela lub najemcy lokalu, zgłaszając dane, o których mowa w art. 44a ust.5 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, oraz przedstawiając dokument stwierdzający tożsamość lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości. Jeżeli zamierzony czas trwania pobytu cudzoziemca przekracza 3 miesiące, zainteresowany jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia pobytu w lokalu (mieszkaniu), dokonanego przez najemcę /właściciela/ lokalu oraz przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu. Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec zgłasza dane, o których mowa w art. 15 ust. 1a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przez wypełnienie i podpisanie formularza, o którym mowa w § 12 ust.3 rozp. MSWiA Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz. 1999 z późn.zm.
II. Opłaty.
Czynność nie podlega opłacie skarbowej.
III. Termin odpowiedzi.
Potwierdzenie zameldowania wydawane jest bezzwłocznie.
IV. Osoba odpowiedzialna.
Inspektor – Barbara Firlej - pok. 11, parter tel. 5180003 wew. 48
V. Uwagi.
1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm./,
2. Inne informacje:
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin, od chwili przybycia do określonej miejscowości i nie później niż przed upływem 48 godzin, od chwili przekroczenia granicy.
Cudzoziemiec może być zameldowany na pobyt czasowy tylko na okres ważności wizy lub innych dokumentów.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas