OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

Kod nadawany rodzajowi sprawy: WS

I. Wymagane dokumenty.


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach.


2. Załączniki:
- zaświadczenia o dochodach / zaświadczenie obejmujące dochód brutto za ostatnie 3 m-ce, po odjęciu kosztów uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie emerytalne ,rentowe i chorobowe/.,

- w przypadku osób będących na rencie lub emeryturze ostatnie decyzje

II. Opłaty.
Nie podlega opłacie.

III. Termin odpowiedzi.
Do 30 dni.

IV. Jednostka odpowiedzialna.
Podinspektor – Anna Lis, pok. 23 , I piętro, tel. 65 5186 908 

V. Tryb odwoławczy.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Śmigla – odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim Śmigla – pok.3.Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.


VI. Uwagi.
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz.734/, Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego oraz art. 104 KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie jednego z wymienionych tytułów:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m- cy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującej w pierwszym dniu miesiąca, od którego zostaje przyznany dodatek, ogłoszoną przez Prezesa ZUS. /obecnie wynosi 597,46 zł/.
3. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku nie może przekraczać:
- 45,5 m2 dla 1 osoby,
- 52 m2 dla 2 osób,
- 58,5 m2 dla 3 osób,
- 71,5 m2 dla 4 osób,
- 84,5 m2 dla 5 osób,
- 91 m2 dla 6 osób

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas