OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty.
1. Formularz (druk) podania.
2. Załączniki:
- orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki
- oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki.
- Kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego dat urodzenia osoby wymagającej opieki ( w przypadku osób,które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia.
- prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.
II. Opłaty.
Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
III. Termin odpowiedzi.
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
IV. Osoba odpowiedzialna.
Inspektor ds. ochrony p.poż. obrony cywilnej i wojska Wojciech Olejnik pok.11 tel.5180003 wew.48
V. Tryb odwoławczy.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrz Śmigla.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania poborowego do zasadniczej służby wojskowej.
VI. Uwagi.
1. Podstawa prawna:
Art. 39a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmian).
§ 2 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2006 r. Nr 17 , poz. 129).
2. Inne informacje:
Orzeka się o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym , który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego , pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania , albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.
Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej poborowy składa do właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wojskowego komendanta uzupełnień , wraz z decyzją Burmistrza Śmigla orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas