OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Korekta podatku w trakcie roku podatkowego

Korekta podatku w trakcie roku podatkowego

Kod nadawany rodzajowi sprawy: Fn

I. Wymagane dokumenty.
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
- Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości.
- Informację w sprawie podatku od nieruchomości według druku do ustalenia podatku od nieruchomości.

II. Termin odpowiedzi.
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów.

III. Osoba odpowiedzialna.
Podinspektor – Katarzyna Szady – Machowiak, I piętro pokój nr 16, tel.5186 901

IV. Tryb odwoławczy.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - odwołanie składa się w pokoju nr 16, pokoju nr 3, UM Śmigiel w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. Uwagi.
1. Podstawa prawna:
- Z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity (Dz. U. Z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)
- Uchwała Nr XIII/125/2011 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
- Uchwała Nr XX/217/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2. TERMINY PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – WYMIENIONE W DECYZJI PODATKOWEJ:
- I rata – do 15 marca każdego roku
- II rata – do 15 maja każdego roku
- III rata – do 15 września każdego roku
- IV rata – do 15 listopada każdego roku
3. WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ U INKASENTÓW (SOŁTYSÓW), NA KONTO URZĘDU MIEJSKIEGO ŚMIGLA (NR KONTA PODANY JEST W DECYZJI PODATKOWEJ)NR KONTA – BS ŚMIGIEL - 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010 LUB W KASIE URZĘDU.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-09-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-28
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas