OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Wydział Spraw Obywatelskich, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wydział Spraw Obywatelskich, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

E-mail: wiceburmistrz@smigiel.pl
Ulica: pl. Wojska Polskiego 6
Kod: 64-030
Miasto: Śmigiel
Telefon: 65-518-00-03

      Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa należy:

               1)      prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;

               2)      wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu;

               3)      prowadzenie spraw związanych z promocją gminy;

               4)      współpraca z organizacjami pozarządowymi i zrzeszeniami mieszkańców;

               5)      prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową,

               6)      w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki:

                        a)    sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności upowszechniania kultury i sztuki, w tym nad funkcjonowaniem biblioteki;

                        b)    upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku;

                        c)    koordynowanie rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo­-rekreacyjnych;

                        d)    inicjowanie rozwoju usług sportowych i turystycznych;

                        e)    prowadzenie ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;

               7)      w zakresie walki z alkoholizmem i narkomanią:

                        b)    organizacyjna obsługa gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi;

                        c)    prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

               8)      koordynowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży;

               9)      prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;

               10)    sporządzanie informacji z zakresu ewidencji ludności dla potrzeb szkół i Urzędu Skarbowego;

               11)    wydawanie dowodów osobistych;

               12)    prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń;

               13)    prowadzenie rejestrów wyborców i sporządzanie spisów wyborczych;

               14)    w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

                        a)    prowadzenie spraw z zakresu organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami w gminie;

                        b)    udział w opracowaniu (aktualizacji) planu gospodarki odpadami dla gminy

                        c)    nadzór nad działalnością zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;

                        d)    przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych;

                        e)    prowadzenie spraw z zakresu gospodarki lokalami mieszkalnymi i użytkowymi tworzącymi mieszkaniowy zasób gminy, w tym współdziałanie z przedstawicielami najemców oraz spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych;

                        f)     utrzymanie czystości i porządku w gminie.

                        g)    zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów zakładów i jednostek budżetowych;

               15)    sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;

               16)    w zakresie rolnictwa:

                        a)    podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji i modernizacji struktury produkcji rolnej;

                        b)    współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawu chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem;

                        c)    współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej;

                        d)    ocena realizacji zadań dotyczących finansowania działalności doradczej z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego;

                        e)    współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie;

                        f)     wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-29
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas