OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 

Jarosław Buko - Skarbnik Śmigla

E-mail: skarbnik@smigiel.pl

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo, kontrolę i nadzór nad działalnością wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych realizujących te zadania. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 • zarządzanie i nadzorowanie Wydziałem Finansów,
 • przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne;
 • nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych; nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
 • przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;
 • opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;
 • wykonywanie zadań kierownika Wydziału Finansów;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie burmistrza lub zastępcy burmistrza.

 


Autor informacji: Łukasz Szamborski
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2007-07-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-12
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-06-01 wprowadzona przez: 18
  - wersja z dnia 2007-07-24 wprowadzona przez: 19
  - wersja z dnia 2007-08-30 wprowadzona przez: 20
  - wersja z dnia 2014-12-16 wprowadzona przez: 20
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas