OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Dostarczenie oraz montaż placów zabaw oraz elementów zabawowych na terenie Gminy Śmigiel”

Data publikacji: 02.08.2016
Termin składania ofert: -

ZP.7011.5.2016.MSz OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego o cenę Gmina Śmigiel Pl. Wojska Polskiego 6 64 – 030 Śmigiel tel. 65 5180 003, fax 65 5189 823 Działając na podstawie § 8 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 142/16 Burmistrza Śmigla z dnia 08 lutego 2016 r. zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „Dostarczenie oraz montaż placów zabaw oraz elementów zabawowych na terenie Gminy Śmigiel” Wybrano ofertę złożoną przez: BARTEZ Sp. J. Kaczmarek, Prabucki ul. Książęca 1 61 – 361 Poznań Cena wybranej oferty – 51 050,01 zł Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta złożona przez firmę BARTEZ Sp. J. Kaczmarek, Prabucki jest jedyną złożoną ofertą w przedmiotowym postępowaniu. Po przeprowadzeniu badania i oceny oferty Zamawiający uznał, iż nie podlega ona odrzuceniu. Jest to oferta korzystna, nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył w budżecie gminny na finansowanie zamówienia. Zestawienie złożonych ofert: Oferta nr 1 BARTEZ Sp. J. Kaczmarek, Prabucki, ul. Książęca 1, 61 – 361 Poznań cena oferty – 51 050,01 zł 100 pkt Śmigiel, dnia 02.08.2016 r. Zatwierdził: Z up. Burmistrza Śmigla ZASTĘPCA BURMISTRZA /-/ Marcin Jurga

Autor informacji: Sylwia Nowicka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2016-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas